Sakupljač ljubavnih kazivanja - Prefinjeni roman

550,00 RSD

Beletristika književnost i popularna psihologija / Ljubavni romani - Porodične sage - Drame - Ženska literatura

Podnaslov ove knjige – Prefinjen roman – samo ?e ?edan od mogućih u izobilju ko?e Sakupljač ljubavnih kazivanja nudi. ?er, pred čitaocem ?e tekst toliko oslobođen žanrovskih stega i krute književne discipline, da ga ?e dozvoljeno smestiti u neposto?eću grupaci?u knjiga sa neograničenom maštom. Možda mu ?e na?bliža podgrupa Ba?ka za odrasle. Roman ipak ima radnju, u ko?o? bivša cirkuska igračica troši godine svog života ne bi li pronašla zbirku priča (kazivanih na glini, u plamenu, srebru, ?abuci... i ko?e sve ima?u svo?e vlasnike kazivanja) o muškarcu sa ko?im ?e provela dva dana shvativši potom da ?e suština ljubavi u rastanku. Ta potraga i nju i čitaoca odvodi do na?udaljeni?ih i na?egzotični?ih mesta na svetu, stvara?ući priče ko?e kao da su filmske sekvence izgovorene prozračnom, vazdušastom prozom. Deo pesničkog ?ezika ovog drskog romana pretočen ?e u slike/crteže ko?e ?e oslikao glavni lik po imenu Nasko H. No, fantazmagorično ba?kovitim kolornim slikama, Atanas Hranov ni?e samo „nadopunio“ prozu Aleksandra Sekulova već ?e pomoću njih stvorio novu, neraskidivu stvaralačku celinu. A kada se saberu snaga i prisustvo lika Naska H. (ali?as A. H.-a), može se reći i da ?e ovde proza nadopunila njih. Kako god bilo, rezultat ?e izvanredan: ?edan od prekrasnih primera gotovo razularene mašte, magi?e ?ezika i ba?kovitosti. Skoro da do čitanja ove knjige nisam znao da su ba?ke za odrasle uopšte moguće.

Vladislav Ba?ac

„Roman sladak do ošamućenosti, opi?a?ući do slasti.“

Gergana Stojčeva, kritičar

Autor: Aleksandar Sekulova
Izdavač: Geopoetika


Slični proizvodi
Slični proizvodi